Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Paruch, Roman

Kształtowanie formy budynków wysokich w świetle badań i analiz związanych z oddziaływaniem wiatru

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Shaping the forms of tall buildings in light of research and analyses associated with the influence of wind
Seria/Czasopismo Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Numeracja R. 90, Nr 7
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 556-558
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 558
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0025-6552
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17814/mechanik.2017.7.71
Opis bibliograficzny
Kształtowanie formy budynków wysokich w świetle badań i analiz związanych z oddziaływaniem wiatru = Shaping the forms of tall buildings in light of research and analyses associated with the influence ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura budynków wysokich, budynek wysoki, oddziaływanie wiatru, badania tunelowe

the architecture of tall buildings, tall building, influence of wind, wind tunnel analysis
Abstrakt
Rozwój budownictwa wysokiego, związany z realizacją coraz wyższych budowli o nietypowych kształtach, pociąga za sobą konieczność poszukiwania alternatywnych, a zarazem stosunkowo niedrogich rozwiązań ... więcej

The development of the construction of high-rise buildings that is associated with the building of taller and taller buildings with atypical shapes leads to the search for alternative and, at the same ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 11
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 11
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/