Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43794)
    Książki (7161)
    Artykuły i czasopisma (19424)
    Materiały konferencyjne (15781)
    Rozprawy doktorskie (1159)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy; Mucha, Marzena

Analiza koncepcji modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków wykorzystującej metody naturalne: studium przypadku

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Analysis of the concept of modernization of a municipal wastewater treatment plant using natural methods: case study
Seria/Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Numeracja t. 91, nr 11
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 429-432
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 432
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 0016-5352
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.15199/17.2017.11.2
Opis bibliograficzny
Analiza koncepcji modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków wykorzystującej metody naturalne: studium przypadku = Analysis of the concept of modernization of a municipal wastewater treatment plant using ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe naturalne metody oczyszczania, modernizacja, osad czynny, Lemna

natural treatment methods, modernization, activated sludge Lemna
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej trzech wariantów koncepcji modernizacji i rozbudowy małej oczyszczalni ścieków, wykorzystującej naturalne metody oczyszczania ze stawami napowietrzanymi ... więcej

The paper presents the results of comparative analysis of the three options of modernization and extension of a small wastewater treatment plant. The plant applies natural methods of treatment with aerated ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 11
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
odnośniki
Link do publikacji w wersji elektornicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/