Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47886)
    Książki (7418)
    Artykuły i czasopisma (22011)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zieliński, Miłosz

Using the results of public consultations in the design of an urban public space - the case study of Warsaw

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Wykorzystanie wyników konsultacji społecznych w projektowaniu mieskiej przestrzeni publicznej – studium przypadku z Warszawy
Seria/Czasopismo Space & Form = Przestrzeń i Forma
Numeracja Nr 32
Data wydania 2017
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 257-272
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 272
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2391-7725
Uwagi Błąd w pol. wersji tyt. artykułu: mieskiej zamiast miejskiej
Równolegle tekst ang. i pol.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.21005/pif.2017.32.D-02
Opis bibliograficzny
Using the results of public consultations in the design of an urban public space - the case study of Warsaw = Wykorzystanie wyników konsultacji społecznych w projektowaniu mieskiej przestrzeni publicznej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe public consultations, common space, architectural and urban design, participation in creation, stakeholders

konsultacje społeczne, przestrzeń wspólna, projektowanie architektonicznourbanistyczne, współudział w tworzeniu, „stakeholders”
Abstrakt
The goal of the work is the presentation of a method of design whose effect is an architectural and urban concept that creatively utilises the results of public consultations. The analysis includes a case ... więcej

Celem pracy jest prezentacja metody projektowania, której efektem jest koncept architektonicznourbanistyczny twórczo wykorzystujący wyniki konsultacji społecznych. Analiza obejmuje studium przypadku ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/