Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47886)
    Książki (7418)
    Artykuły i czasopisma (22011)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Brzóska, Magdalena; Kulesza, Leszek

Ekonomiczne porównanie ogrzewania domu z wykorzystaniem pompy cieplnej gruntowej, pompy cieplnej powietrznej oraz kotła gazowego – studium przypadku

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Economic comparison of home heating using ground heat pump, air heat pump and gas boiler – a case study
Seria/Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Numeracja t. 91, nr 4
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 150-153
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 153
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 0016-5352
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.15199/17.2017.4.9
Opis bibliograficzny
Ekonomiczne porównanie ogrzewania domu z wykorzystaniem pompy cieplnej gruntowej, pompy cieplnej powietrznej oraz kotła gazowego – studium przypadku = Economic comparison of home heating using ground ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ogrzewanie, kocioł gazowy, pompa cieplna gruntowa, pompa cieplna powietrzna, budynek mieszkalny, analiza ekonomiczna

heating, gas boiler, ground heat pump, air heat pump, residential building, economic analysis
Abstrakt
W opracowaniu przeanalizowano koszty inwestycyjne i eksploatacyjne trzech źródeł ogrzewania dla wybranego budynku mieszkalnego. Porównane zostały: kocioł gazowy, pompa cieplna gruntowa sprężarkowa ... więcej

The study analyzed the investment and operating costs of three sources of heating for the residential building. A gas boiler, compressor ground heat pump and air absorbent heat pump powered by gas were ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 11
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 11

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/