Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Magnowski, Tomasz; Najmrodzka, Alicja; Ratoń-Korbela, Agnieszka; Rafalska, Maria; Sostek, Oksana; Stelmach-Tyszko, Krystyna; Zalas, Dorota; Żywiec-Dąbrowska, Elżbieta

Przykładowy program doradztwa zawodowego dla technikum z proponowanymi scenariuszami

typ: książka

 

Współtwórca Piekarski, Marian [konsult.]
Sienna, Małgorzata [konsult.]
Żak, Barbara [konsult.]
Pregler, Anna [red. meryt.]
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Ośrodek Rozwoju Edukacji
Wydawnictwo według MEiN Ośrodek Rozwoju Edukacji
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Liczba stron 364
Oznaczenie ilustracji tab., rys.
Uwagi Bibliogr. przy rozdz.
Charakter pracy publikacja dydaktyczna
Rodzaj publikacji inna publikacja książkowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Przykładowy program doradztwa zawodowego dla technikum z proponowanymi scenariuszami [Dokument elektroniczny] / Tomasz Magnowski, Alicja Najmrodzka, Agnieszka Ratoń-Korbela, Maria Rafalska, Oksana Sostek, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe doradztwo zawodowe, podstawa programowa
Abstrakt
Program doradztwa zawodowego dla uczniów technikum. Zestaw programów został opracowany w ramach projektu Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Oś priorytetowa ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 10

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/