Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43775)
    Książki (7160)
    Artykuły i czasopisma (19406)
    Materiały konferencyjne (15781)
    Rozprawy doktorskie (1159)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Anielak, Anna M.

Osady ściekowe źródłem zielonej energii odnawialnej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Sewage sludge is a source of green renewable energy
Seria/Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Numeracja t. 92, nr 6
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 232-235
Oznaczenie ilustracji schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 235
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 0016-5352
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/17.2018.6.7
Opis bibliograficzny
Osady ściekowe źródłem zielonej energii odnawialnej = Sewage sludge is a source of green renewable energy / Anna M. Anielak // Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering. – ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [794200] Gospodarka odpadami. Wykorzystanie odpadów
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe biogaz, biogazownia, odnawialne źródła energii, energia odnawialna

biogas, biogas plants, renewable energy sources, renewable energy
Abstrakt
Praca jest przeglądem badań własnych i wybranych publikacji w zakresie odnawialnych żródeł energii(OZE). W związku ze wspieraniem przez UE zróżnicowanych źródeł energii, a szczególnie przyjaznych ... więcej

The article presents the results of the autor own research and selected publications in the field of renewable energy sources (RES). In connection with the EU suport for diversified energy sources, especially ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 11

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska [Z]
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/