Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47816)
    Książki (7420)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22620)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dąbrowski, Wojciech; Wassilkowska, Anna

Badania metalograficzne adhezji powłoki ochronnej na żeliwnych rurach wodociągowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Metallographic examinations of the protective coating adhesion on ductile iron water pipes
Seria/Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Numeracja t. 92, nr 9
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 334-338
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 338
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 0016-5352
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/17.2018.9.4
Opis bibliograficzny
Badania metalograficzne adhezji powłoki ochronnej na żeliwnych rurach wodociągowych = Metallographic examinations of the protective coating adhesion on ductile iron water pipes / Wojciech Dąbrowski, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe żeliwo sferoidalne, proces wyżarzania, technika mikroskopii elektronowej

ductile iron, annealing treatment, electron microscopy technique
Abstrakt
Badania jakości przewodów żeliwnych dostarczanych na duże place budowy są istotne z uwagi na ich trwałość i funkcjonalność. Jednakże interpretacja tych badań nastręcza trudności. Dlatego ... więcej

The quality tests of ductile iron pipes delivered to large construction sites are important for the pipes durability and functionality. However, the interpretation of those tests is found to be difficult. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 11
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 11
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/