Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43871)
    Książki (7167)
    Artykuły i czasopisma (19487)
    Materiały konferencyjne (15787)
    Rozprawy doktorskie (1160)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (93)
Inne bazy bibliograficzne (14754)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piekarski, Marian

Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji nowym zadaniem dla doradztwa zawodowego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Validation in the Integrated Qualification System – a new task for career counseling
Seria/Czasopismo Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Numeracja T. 19, Z. 8, Cz. 3
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 59-73
Bibliografia (na str.) 72-73
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2543-8190
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji nowym zadaniem dla doradztwa zawodowego = Validation in the Integrated Qualification System – a new task for career counseling / Marian Piekarski // Przedsiębiorczość ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Zintegrowany System Kwalifikacji, walidacja, doradca walidacyjny, asesor walidacyjny

Integrated Qualification System, validation, validation advisor, validation assessor
Abstrakt
Artykuł ma na celu pokazanie głównych założeń procesu walidacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i nakreślenie nowych zadań dla doradztwa zawodowego. Walidacja czyli sprawdzanie czy osoba ... więcej

The article aims to present the main assumptions of the validation process in the Integrated Qualifications System and to outline new tasks for career counseling. Validation, i.e. verifying if the person ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 14

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Centrum Pedagogiki i Psychologii [O-5.1]
Kolegium Nauk Społecznych [O-5]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/