Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał; Malczewska, Joanna

Głogów Małopolski – historia rozwoju przestrzennego oraz współczesne problemy ochrony zasobu dziedzictwa kulturowego. Wybrane zagadnienia

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Głogów Małopolski – history of spatial development and contemporary problems in protecting cultural heritage – selected issues
Tytuł źródła Miasteczko galicyjskie : tożsamość i możliwości rozwoju na przykładzie Błażowej, Czudca, Głogowa Małopolskiego i Sokołowa Małopolskiego
Redaktor źródła Mazur, Rafał
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 79-92
Oznaczenie ilustracji il.
Oznaczenie streszczenia Streszcz. s. 165, Summ. s. 171
ISBN 978-83-7934-299-0
Uwagi Bibliogr. do wszystkich rozdz. s. 155-162
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Głogów Małopolski – historia rozwoju przestrzennego oraz współczesne problemy ochrony zasobu dziedzictwa kulturowego. Wybrane zagadnienia / Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Joanna Malczewska ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe układ urbanistyczny Głogowa Małopolskiego, zabytki Głogowa Małopolskiego, polska urbanistyka epoki renesansu, „la citta ideale”

urban layout of Głogów Małopolski, monuments of Głogów Małopolski, Polish renaissance urban planning, „la citta ideale”
Abstrakt
Artykuł dotyczy historii dziedzictwa kulturowego Głogowa Małopolskiego, położonego w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. Na wspomniane dziedzictwo składa się zarówno historyczny ... więcej

The article addresses the history of cultural heritage of Głogow Małopolski, located in Podkarpackie Voivodeship, Rzeszow district. The aforementioned heritage includes both the historic urban layout ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/