Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46966)
    Książki (7679)
    Artykuły i czasopisma (21285)
    Materiały konferencyjne (22860)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gwóźdź, Marian

Analiza nośności blachownic stalowych eksploatowanych w podwyższonej temperaturze technologicznej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analysis of bearing capacity of steel plate girders exploited at elevated technological temperature
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 74, Nr 9
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 463-465
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 456
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 444
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza nośności blachownic stalowych eksploatowanych w podwyższonej temperaturze technologicznej / Marian Gwóźdź // Inżynieria i Budownictwo. – 2018, R. 74, Nr 9, s. 463-465 : rys., tab., wykr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe norma PN-EN 1993-1-2, blachownica stalowa, nośność, temperatura podwyższona, stal konstrukcyjna, współczynnik redukcyjny, współczynnik nośności

steel plate girder, bearing capacity, elevated temperature, structural steel, reduction factor, load factor
Abstrakt
Sformułowano analitycznie wartości dyskretne współczynników redukcyjnych cech mechanicznych stali, podanych w normie PN-EN 1993-1-2, oraz wyznaczono temperaturę krytyczną, po której przekroczeniu ... więcej

The discrete values of reduction factors for mechanical properties of steel that were given in PN-EN 1993-1-2 are formulated analytically. Critical temperature for which there is a reduction of the plastic ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/