Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Malik, Maciej; Przytocka, Magdalena; Karpiuk, Michał

Bazowa definicja modelu w SOLIDWORKS®

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Model based definition in SOLIDWORKS®
Seria/Czasopismo Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Numeracja Nr 1
Data wydania 2019
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 67-69
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
Bibliografia (na str.) 69
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0025-6552
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17814/mechanik.2019.1.15
Opis bibliograficzny
Bazowa defnicja modelu w SOLIDWORKS® = Model based definition in SOLIDWORKS® / Maciej Malik, Magdalena Przytocka, Michał Karpiuk // Mechanik [Dokument elektroniczny]. – 2019, Nr 1, s. 67-69 : il. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe komputerowe wspomaganie projektowa-nia, bezrysunkowa dokumentacja techniczna, SOLIDWORKS, moduł MBD

computer aided manufacturing, drawingless technical documentation, SOLIDWORKS, MBD module
Abstrakt
Potrzeba wymiany informacji oprojektowanej konstrukcji między kooperującymi zakładami oraz zapotrzebowanie na integrację różnych systemów informatycznych wymusiły na producentach oprogramowania ... więcej

Need of exchanging details about designed structure among cooperating manufacturers and integration of various IT sys-tems, forced CAx programs developers to change the attitude to atechnical documentation. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 20
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/