Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Karpiuk, Michał; Malik, Maciej; Przytocka, Magdalena; Czajkowska-Sabat, Katarzyna; Sujka, Witold

Komputerowo wspomagane wytwarzanie wyrobów uciskowych do rehabilitacji blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Computer aided manufacturing of compression garments used for rehabilitation of burn and post-operative scars
Seria/Czasopismo Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Numeracja R. 92, Nr 1
Data wydania 2019
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 55-57
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 57
Bibliografia (liczba pozycji) 2
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0025-6552
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17814/mechanik.2019.1.11
Opis bibliograficzny
Komputerowo wspomagane wytwarzanie wyrobów uciskowych do rehabilitacji blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych = Computer aided manufacturing of compression garments used for rehabilitation of burn and ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe CAD, CAM, skanowanie 3D, inżynieria odwrotna, kompresoterapia, bezdotykowe obmiarowanie

CAD, CAM, 3D scanning, reverse engineering, compression therapy, non-contact measuring
Abstrakt
W artykule opisano wdrożoną w firmie Tricomed S.A., wspomaganą komputerowo metodę wytwarzania opasek uciskowych, przeznaczonych do rehabilitacji blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych. Etapy procesu ... więcej

The article describes a computer-aided manufacturing of compression garments used for rehabilitation of burn and post-operative scars implemented in Tricomed S.A company. Steps of manufacturing processes ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 20
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium PK  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/