Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47651)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21865)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Lelek, Łukasz; Kulczycka, Joanna

Comparative analyses of pig farming management systems using the Life Cycle Assessment method

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Cleaner Production
Numeracja Vol. 241
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) [1-38]
Bibliografia (liczba pozycji) 38
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1879-1786
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jclepro.2019.118305
Opis bibliograficzny
Comparative analyses of pig farming management systems using the Life Cycle Assessment method / Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski, Łukasz Lelek, Joanna Kulczycka // Journal of Cleaner Production [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe life cycle assessment, pig farming, manure management, environmental impact
Abstrakt
The Life Cycle Assessment method was used to analyse and compare the environmental impacts of three systems of pig farming management: pig farming with pig manure fertilisation; pig farming using a manure ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 7.246
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/