Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43764)
    Książki (7157)
    Artykuły i czasopisma (19403)
    Materiały konferencyjne (15776)
    Rozprawy doktorskie (1159)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Petryna, Janusz; Sułowicz, Maciej; Duda, Arkadiusz; Ławrowski, Zbigniew; Guziec, Krzysztof

Metoda wyznaczania momentu obciążenia silnika indukcyjnego na stanowisku pracy poprzez pomiar strumienia poosiowego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The method for contactless determination of an induction motor load torque based on the axial flux measurement at a workplace
Seria/Czasopismo Napędy i Sterowanie
Numeracja R. 21, Nr 10
Data wydania 2019
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 83-87
Oznaczenie ilustracji fot., wykr.
Bibliografia (na str.) 87
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1507-7764
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Metoda wyznaczania momentu obciążenia silnika indukcyjnego na stanowisku pracy poprzez pomiar strumienia poosiowego / Janusz Petryna, Maciej Sułowicz, Arkadiusz Duda, Zbigniew Ławrowski, Krzysztof ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [431900] Maszyny elektryczne
[433100] Napęd elektryczny. Urządzenia sterujące napędem elektrycznym
[382100] Przyrządy do pomiarów wielkości mechanicznych i geometrycznych
[381900] Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych i magnetycznych
[234300] Analiza numeryczna
[430000] Elektrotechnika
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe silnik indukcyjny, pomiar bezkontaktowy, strumień poosiowy, widma strumienia poosiowego, moment elektromagnetyczny, moment obciążenia, stacja prób

induction motor, contactless measurement, axial flux, flux spectra, electromagnetic torque, load torque, testing station
Abstrakt
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania momentu obciążenia silnika indukcyjnego opartą na pomiarze strumienia poosiowego. Pomiar wykonano na stanowisku pracy silnika w elektrowni, zaś w stacji prób ... więcej

The paper presents a method for determining the load torque of an induction motor based on the measurement of axial flux. The measurement was carried out at the motor workplace in the power plant, while ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii [E-2]
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej [E]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/