Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Muc, A.; Flis, J.

Closed form solutions - analysis and optimal design of supersonic composite laminated flat plates considering mechanical and thermal effects

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Composite Structures
Numeracja Vol. 230
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-9]
Liczba stron 9
Oznaczenia ref./art. Article number 111491
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 9
Bibliografia (liczba pozycji) 34
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1879-1085
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.compstruct.2019.111491
Opis bibliograficzny
Closed form solutions - analysis and optimal design of supersonic composite laminated flat plates considering mechanical and thermal effects / A. Muc, J. Flis // Composite Structures [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe supersonic flutter problems, multilayered laminated plates, optimal design, thermo-mechanical effects
Abstrakt
Bolotin (1961) published the book presenting the analytical solution of the flutter problem for isotropic plates having finite dimensions (i.e. a width and a length). His results are much more broader ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.138
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/