Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ostrowski, Krzysztof; Dudek, Mateusz; Sadowski, Łukasz

Compressive behaviour of concrete-filled carbon fiber-reinforced polymer steel composite tube columns made of high performance concrete

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Composite Structures
Numeracja Vol. 234
Data wydania 2020
Data udostępnienia on-line 2019-11-06
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-12]
Liczba stron 12
Oznaczenia ref./art. 111668
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12
Bibliografia (liczba pozycji) 49
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0263-8223
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.compstruct.2019.111668
Opis bibliograficzny
Compressive behaviour of concrete-filled carbon fiber-reinforced polymer steel composite tube columns made of high performance concrete / Krzysztof Ostrowski, Mateusz Dudek, Łukasz Sadowski // Composite ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe composite column, fibre-reinforced polymer material, high performance concrete, mechanical properties, numerical analysis, finite element method
Abstrakt
The confinement of concrete-filled steel columns (CFT) with carbon fiber-reinforced polymer (CFRP) has been extensively studied in recent decades due to their significant applications for the strengthening ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.407
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/