Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stawiarski, Adam ; Chwał, Małgorzata; Barski, Marek; Muc, Aleksander

The influence of the manufacturing constraints on the optimal design of laminated conical shells

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Composite Structures
Numeracja Vol. 235
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-11]
Liczba stron 11
Oznaczenia ref./art. 111820
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 11
Bibliografia (liczba pozycji) 43
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1879-1085
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.compstruct.2019.111820
Opis bibliograficzny
The influence of the manufacturing constraints on the optimal design of laminated conical shells / Adam Stawiarski, Małgorzata Chwał, Marek Barski, Aleksander Muc // Composite Structures [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe composite conical shell, buckling, finite elements, optimization, imperfections
Abstrakt
The current paper deals with the impact of geometrical and material parameters of the laminated conical shell on the laod carring capacity based on the finite element analysis. Various parameter were taken ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.407
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/