Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rawska-Skotniczny, Anna; Tylek, Izabela; Kuchta, Krzysztof

Niezawodność obiektów budowlanych. Rola projektu budowlanego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Reliability of building objects
Seria/Czasopismo Builder
Numeracja R. 24, Nr 1 (270)
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 32-35
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 35
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1896-0642
Uwagi Art. opubl. w ramach: Builder Science
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5604/01.3001.0013.6410
Opis bibliograficzny
Niezawodność obiektów budowlanych. Rola projektu budowlanego / Anna Rawska-Skotniczny, Izabela Tylek, Krzysztof Kuchta // Builder [Dokument elektroniczny]. – 2020, R. 24, Nr 1 (270), s. 32-35 : fot., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe niezawodność, projekt budowlany, zmiany projektowe

reliability, building permit design, design changes
Abstrakt
Niezawodność obiektów budowlanych. W artykule podano wymagania dotyczące zawartości projektu budowlanego w kontekście zapewnienia niezawodności obiektów budowlanych. Wskazano, jakie skutki może ... więcej

Reliability of building objects. The requirements for the contents of the building permit design construction project in the context of ensuring the reliability were provided in the paper. The authors ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP „Wsparcie dla czasopism naukowych” : dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (202/WNC2019/1)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/