Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49817)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22818)
    Materiały konferencyjne (22309)
    Rozprawy doktorskie (1263)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Iwaszczuk, Aleksander

Identyfikacja wewnętrznych źródeł ryzyka przy produkcji nawozów na bazie odpadów z biogazowni

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Identification of internal sources of risk in the production of fertilizers based on biogas plant waste
Tytuł źródła Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej
Redaktor źródła Iwaszczuk, Natalia
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. IGSMiE PAN
Wydawnictwo według MEiN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 47-58
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 57-58
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-955544-6-9
978-83-955544-9-0 (wersja online)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Identyfikacja wewnętrznych źródeł ryzyka przy produkcji nawozów na bazie odpadów z biogazowni / Aleksander Iwaszczuk // W: Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biogazownia, masa pofermentacyjna, nawozy, zagrożenia, czynniki ryzyka, rodzaje ryzyka, zarządzanie ryzykiem

biogas plant, digestate, fertilizers, hazards, risk factors, types of risk, risk management
Abstrakt
Do produkcji nawozów organiczno-mineralnych mogą być wykorzystane odpady poprodukcyjne z biogazowni rolniczych. Takim odpadem jest masa pofermentacyjna (produkt uboczny beztlenowej fermentacji metanowej ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/