Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48905)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Blazy, Rafał

Monumentality idea in the spatial development of Katowice

typ: publikacja w serwisie internetowym

 

Wariant tytułu Idea monumentalizmu w rozwoju przestrzennym Katowic
Идея монументализма в пространственном развитии Катовице
Opublikowane w Naučnaâ konferenciâ Monumentalità & Modernità 2019
Wydawca Associaciâ Arhitektorov Arhsoûz Kapitel'

Ассоциация Архитекторов Архсоюз Капитель
Data wydania 2019
Język angielski
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz., Annot.
Rodzaj referat
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Monumentality idea in the spatial development of Katowice / Rafał Blazy // Naučnaâ konferenciâ Monumentalità & Modernità 2019 [Dokument elektroniczny] / Associaciâ Arhitektorov Arhsoûz Kapitel'. ... więcej
Nazwa konferencji Naučnaâ konferenciâ Monumentalità & Modernità 2019
Международная научная конференция MONUMENTALITÀ & MODERNITÀ-2019 : Архитектурные традиции в обществе прогресса
Miejsce konferencji Sankt Petersburg
Data konferencji 6-8.06.2019

tematyka
Słowa kluczowe spatial development, the idea of monumentalism, monumentalism, the role of the monument, development stages of the city

rozwój przestrzenny, idea monumentalizmu, monumentalizm, rola monumentu, fazy rozwojowe miasta

пространственное развитие, идея монументализма, монументализм, роль памятника, этапы развития города

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/