Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47557)
    Książki (7450)
    Artykuły i czasopisma (21808)
    Materiały konferencyjne (22596)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szydłowski, Rafał; Łabuzek, Barbara

Wzmocnienie i zwiększenie rozpiętości żelbetowego stropu żebrowego zewnętrznymi cięgnami sprężającymi

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Strengthening and increasing the span of a reinforced concrete ribbed slab with external prestressing tendons
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 75, Nr 12
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 559-563
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 563
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 542
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wzmocnienie i zwiększenie rozpiętości żelbetowego stropu żebrowego zewnętrznymi cięgnami sprężającymi / Rafał Szydłowski, Barbara Łabuzek // Inżynieria i Budownictwo. – 2019, R. 75, Nr ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sprężenie zewnętrzne, strop żelbetowy, wzmocnienie stropu

external prestressing, reinforced slab, slab strengthening
Abstrakt
Główną konstrukcję nośną istniejącego budynku stanowią żelbetowe stropy płytowo-żebrowe, oparte na żelbetowych słupach. Zaprojektowana nowa funkcja funkcjonalno-użytkowa była związana z ... więcej

The main load-bearing structure of the existing building is reinforced concrete ribbed slab based on reinforced concrete columns. The new function was associated with the need to remove internal columns ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/