Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip

Roboty dodatkowe w inwestycjach kolejowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Additional works in railway investments
Seria/Czasopismo Builder
Numeracja R. 24, Nr 1 (270)
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 45-47
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 47
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1896-0642
Uwagi Art. opubl. w dziale Builder Science
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5604/01.3001.0013.6408
Opis bibliograficzny
Roboty dodatkowe w inwestycjach kolejowych / Agnieszka Leśniak, Filip Janowiec // Builder [Dokument elektroniczny]. – 2020, R. 24, Nr 1 (270), s. 45-47 : fot., rys., tab., wykr. – Tryb dostępu: https://builderscience.pl/resources/html/articlesList?issueId=12531. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe roboty dodatkowe, kolejowe inwestycje budowlane

additional works, railway construction projects
Abstrakt
Realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce często wiąże się z wydłużonym czasem trwania robót budowlanych. W trakcie wykonywania prac budowlano-montażowych może pojawić się wiele ... więcej

The implementation of large infrastructure investments in Poland is usually associated with an extended duration of construction works. Throughout the period of carrying out construction and assembly works, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP „Wsparcie dla czasopism naukowych” : dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (202/WNC2019/1)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/