Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44154)
    Książki (7213)
    Artykuły i czasopisma (19879)
    Materiały konferencyjne (22896)
    Rozprawy doktorskie (1162)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (94)
Inne bazy bibliograficzne (14754)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Generowicz, Agnieszka; Kulczycka, Joanna; Kowalski, Zygmunt

Analiza przepływów materiałowych jako narzędzie w wyborze kryteriów oceny wielokryterialnej różnych wariantów spalarni odpadów komunalnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Material flow analysis as a tool in the selection of criteria for multi-criterial assessment of different variants of municipal waste incineration plants
Seria/Czasopismo Przemysł Chemiczny
Numeracja T. 99, nr 3
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 481-484
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 484
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0033-2496
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/62.2020.3.24
Opis bibliograficzny
Analiza przepływów materiałowych jako narzędzie w wyborze kryteriów oceny wielokryterialnej różnych wariantów spalarni odpadów komunalnych = Material flow analysis as a tool in the selection of ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe analiza wielokryterialna, odpady komunalne, spalarnia odpadów
Abstrakt Porównano 4 spalarnie odpadów komunalnych pod względem ich oddziaływania na środowisko, stosując analizę przepływów materiałowych i analizę multikryterialną. Sporządzono bilanse materiałowe spalarni. Najkorzystniejsza okazała się spalarnia w Wuppertal (Niemcy).

Four com. incinerators of municipal waste were compared in respect of their environmental impact. The material flow and multi-criterial anal. were used for the assessment. The material balances of the incinerator were performed. The most abantagenous was the incinerator from Wuppertal (Germany).

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 40
Impact Factor 0.485

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Katedra Technologii Środowiskowych [Ś-4]
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/