Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46966)
    Książki (7679)
    Artykuły i czasopisma (21285)
    Materiały konferencyjne (22860)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaromska, Ewa; Zych, Mariusz

Analiza szczelności ścian żelbetowych poddanych późnym odkształceniom wymuszonym według wytycznych niemieckich

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Ensuring water-tightness of RC walls subjected to long-time imposed deformations according to German guidelines
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 76, Nr 6
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 296-300
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 300
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 266
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza szczelności ścian żelbetowych poddanych późnym odkształceniom wymuszonym według wytycznych niemieckich / Ewa Jaromska, Mariusz Zych // Inżynieria i Budownictwo. – 2020, R. 76, Nr 6, s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe odkształcenia wymuszone, zarysowanie, ściany żelbetowe
Abstrakt
Przedstawiono i skomentowano metodę wyznaczania zbrojenia minimalnego z uwagi na późne odkształcenia wymuszone w ścianach skrępowanych w podstawie. W stosunku do wytycznych krajowych omawiana metoda ... więcej

The method of calculating the minimum reinforcement area due to long-time imposed deformations in walls restrained at the base, based on current German guidelines, was presented and commented on. Compared ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/