Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50015)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Brick and Block Masonry – From Historical to Sustainable Masonry : proceedings of the 17th International Brick and Block Masonry Conference (17th IB2MAC 2020), Kraków, Poland, 5-8 July 2020

typ: materiały konferencyjne - redakcja książki

 

Redaktor Kubica, Jan
Kwiecień, Arkadiusz
Bednarz, Łukasz
Forma publikacji zbiór referatów/monografia
Miejsce wydania Leiden
Wydawca CRC Press / Balkema
Taylor & Francis Group
Wydawnictwo według MEiN CRC Press / Balkema
Taylor & Francis Group
Data wydania 2020
Język angielski
Liczba stron XIX, 1076
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
ISBN 978-0-367-56586-2 (Hbk)
978-1-003-09850-8 (eBook)
Uwagi Bibliogr. przy rozdz.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Nazwa konferencji 17th International Brick and Block Masonry Conference (17th IB2MAC 2020)
Miejsce konferencji Kraków, Poland
Data konferencji 5-8.07.2020
DOI 10.1201/9781003098508
Opis bibliograficzny
Brick and Block Masonry – From Historical to Sustainable Masonry : proceedings of the 17th International Brick and Block Masonry Conference (17th IB2MAC 2020), Kraków, Poland, 5-8 July 2020 / eds. Jan ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe built environment, engineering & technology
Abstrakt
Brick and Block Masonry - From Historical to Sustainable Masonry contains the keynote and semi-keynote lectures and all accepted regular papers presented online during the 17th International Brick and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja) 100
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne - redakcja książki
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/