Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49819)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22820)
    Materiały konferencyjne (22309)
    Rozprawy doktorskie (1263)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Iwaszczuk, Aleksander

Odpady z biogazowni rolniczej jako surowiec do produkcji nawozów

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Wastes from an agricultural biogas plant as a raw material for the production of fertilizers
Tytuł źródła Innowacje młodych naukowców a cele zrównoważonego rozwoju
Redaktor źródła Janikowska, Olga
Współtwórca źródła Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. IGSMiE PAN
Wydawnictwo według MEiN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 207-215
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 214-215
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-959215-0-6 (wersja online)
978-83-956380-9-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Odpady z biogazowni rolniczej jako surowiec do produkcji nawozów / Aleksander Iwaszczuk // W: Innowacje młodych naukowców a cele zrównoważonego rozwoju [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Olga Janikowska ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [063500] Ekonomiki branżowe
[060000] Nauki ekonomiczne. Ekonomika
Słowa kluczowe biogazownia, odpady, biogaz, pulpa pofermentacyjna, nawozy rolnicze, gospodarka o obiegu zamkniętym

biogas plant, waste, biogas, digestate pulp, agricultural fertilizers, circular economy
Abstrakt
Idea gospodarki o obiegu zamkniętym bezpośrednio związana z realizacją polityki zrównoważonego rozwoju, jest nastawiona na maksymalne wykorzystanie zasobów, przy minimalnym tworzeniu odpadów, poprzez ... więcej

The idea of a circular economy, directly related to the implementation of the sustainable development policy, is focused on the maximum use of resources with minimal waste generation through their reuse. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości
Dziedzina nauk społecznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/