Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47523)
    Książki (7498)
    Artykuły i czasopisma (21790)
    Materiały konferencyjne (22577)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drozd, Oleksandr ; Nowakowski, Grzegorz ; Sachenko, Anatoliy ; Antoniuk, Viktor ; Kochan, Volodymyr ; Drozd, Myroslav

Power-oriented monitoring of clock signals in FPGA systems for critical application

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sensors
Numeracja Vol. 21, Iss. 3, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-16]
Liczba stron 16
Oznaczenia ref./art. 792
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-16
Bibliografia (liczba pozycji) 50
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1424-8220
Uwagi Special Issue: Convergence of Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/s21030792
Opis bibliograficzny
Power-oriented monitoring of clock signals in FPGA systems for critical application / Oleksandr Drozd, Grzegorz Nowakowski, Anatoliy Sachenko, Viktor Antoniuk, Volodymyr Kochan, Myroslav Drozd // Sensors ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [410000] Informatyka
[390000] Automatyka
[415100] Systemy informatyczne. Zastosowania informatyki
Słowa kluczowe safety-related system, component, FPGA-designing, logical and power-oriented checkability, hidden faults, clock signal, consumed and dissipated power, temperature and current consumption sensors
Abstrakt
This paper presents a power-oriented monitoring of clock signals that is designed to avoid synchronization failure in computer systems such as FPGAs. The proposed design reduces power consumption and increases ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.576
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/