Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47816)
    Książki (7420)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22620)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Królikowska, Jadwiga

Gospodarowanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Storm water management in urbanized areas
Seria/Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Numeracja T. 94, nr 2
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 13-17
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 17
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 2449-9404
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/17.2020.2.4
Opis bibliograficzny
Gospodarowanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych = Storm water management in urbanized areas / Jadwiga Królikowska // Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wody opadowe, ryzyko, zielona infrastruktura

stormwater, risk, green infrastructure
Abstrakt
Systematyczne ocieplanie klimatu znajduje potwierdzenie w statystykach – rośnie średnia roczna temperatura, zmienia się rozkład opadów, mniej jest dni śnieżnych, więcej letnich, obniża się ... więcej

Climate change and global warming have been confirmed by statistic observations such as: increase of the average annual temperatures, changes in precipitation distribution, fewer snowy days and more summer ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 20
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/