Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pabian, Katarzyna; Wosatko, Adam

Weryfikacja poprawności transferu danych BIM w celu obliczeń MES na przykładzie obiektu usługowo-biurowego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Verification of correctness of BIM data transfer for FEM computation using example of service-office facility
Seria/Czasopismo Przegląd Budowlany
Numeracja Nr 12
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 20-29
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 29
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang., s. 4
ISSN 0033-2038
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Weryfikacja poprawności transferu danych BIM w celu obliczeń MES na przykładzie obiektu usługowo-biurowego / Katarzyna Pabian, Adam Wosatko // Przegląd Budowlany [Dokument elektroniczny]. – 2020, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe BIM, metoda elementów skończonych, transfer danych, modelowanie, REVIT, TEKLA, ROBOT
Abstrakt
Artykuł dotyczy porównania współpracy pomiędzy programami inżynierskimi na podstawie transferu danych modelu zgodnie z ideą BIM. W tym celu taki sam model BIM obiektu usługowo-biurowego utworzono ... więcej

The paper evaluates the interaction between software packages for engineers on the basis of data transfer according to the BIM idea. For this purpose the same model of an office-service building set is ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/