Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuźnar, Małgorzata

Metoda trójwartościowej oceny stanu technicznego nakładki ślizgowej odbieraka prądu pojazdu szynowego

typ: książka

 

Współtwórca Sowa, Andrzej [red. nauk.]
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki [inst. sprawcza]
Wariant tytułu A method of trivalend assessment of the technical condition on a rail current collector‘s sliding strips
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2020
Język polski
Liczba stron 217
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 204-212
Bibliografia (liczba pozycji) 95
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr., Zsfassung
ISBN 978-83-66531-18-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Metoda trójwartościowej oceny stanu technicznego nakładki ślizgowej odbieraka prądu pojazdu szynowego / Małgorzata Kuźnar ; [red. nauk. Andrzej Sowa] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe
nakładka ślizgowa odbieraka prądu, nakładka pantografu, pojazdy szynowe, transport kolejowy, diagnostyka techniczna, ocena stanu technicznego, metoda trójwartościowej oceny stanu technicznego, sztuczna ... więcej
Abstrakt
Niniejsza monografia dotyczy zagadnień związanych z diagnostyką odbieraka prądu pojazdów szynowych. Szczególną uwagę zwrócono na nakładki ślizgowe będące elementem bezpośrednio współpracującym ... więcej

The dissertation concerns issues related to rail vehicle current collector diagnostics. Particular attention was paid to the sliding strips, which are an element directly cooperating with the overhead ... więcej

Die Dissertation befasst sich mit Fragen über die Diagnostik des Stromabnehmers in Schienenfahrzeugen. Besonders wurde auf die Gleitabdeckung hingewiesen, die direkt mit dem Traktionsnetz zusammenarbeitet. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia) 80
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Spis treści on-line przejdź  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/