Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47557)
    Książki (7450)
    Artykuły i czasopisma (21808)
    Materiały konferencyjne (22596)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Seruga, Andrzej; Midro, Marcin

Zastosowanie splotów dużej nośności w prefabrykowanych elementach strunobetonowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu High-capacity strands (HCSs) in use to the precast prestressed concrete elements
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 76, Nr 8
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 378-384
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 384
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 362
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Zastosowanie splotów dużej nośności w prefabrykowanych elementach strunobetonowych / Andrzej Seruga, Marcin Midro // Inżynieria i Budownictwo. – 2020, R. 76, Nr 8, s. 378-384 : rys., tab., wykr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe most betonowy, beton sprężony, splot dużej nośności, wytrzymałość na ściskanie, beton, zwolnienie naciągu, przyczepność betonu, długość transmisji

prestressed concrete bridge, high-strength strand, concrete, compressive strength, tendon release, concrete-strand bond, transmission length
Abstrakt
Pierwszy most z betonu sprężonego splotami dużej nośności (7Φ6 mm) zbudowano w USA w roku 2009. Na podstawie analizy literatury i zrealizowanych konstrukcji przedstawiono korzyści zastosowania tego ... więcej

In 2009, the first bridge prestressed with 7Φ6 mm strands was constructed in the USA. In the article, the implementation conditions and the main advantages resulting from the use of high-strength strands ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/