Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47557)
    Książki (7450)
    Artykuły i czasopisma (21808)
    Materiały konferencyjne (22596)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Seruga, Andrzej; Sokal, Piotr

Studium parametryczne wytrzymałości na docisk w konstrukcjach z betonu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Parametric study of bearing capacity of concrete loaded over a limited area according to previous researches
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 76, Nr 8
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 391-395
Oznaczenie ilustracji tabl., wykr.
Bibliografia (na str.) 395
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 362
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Studium parametryczne wytrzymałości na docisk w konstrukcjach z betonu / Andrzej Seruga, Piotr Sokal // Inżynieria i Budownictwo. – 2020, R. 76, Nr 8, s. 391-395 : tabl., wykr. – Bibliogr. 15 poz., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe studium parametryczne, wytrzymałość na ściskanie, beton, próbka, pole powierzchni, docisk, stopień zbrojenia, wytrzymałość na docisk, spirala zbrojąca

parametric study, concrete, compressive strength, cross-sectional area, loaded area, reinforcement ratio, bearing capacity, reinforcing spiral
Abstrakt
Przedstawiono studium parametryczne wpływu wytrzymałości na ściskanie betonu, wpływu stosunku pola przekroju próbki do pola powierzchni docisku oraz stopnia zbrojenia spiralą na wytrzymałość ... więcej

Paper presents parametric study of influence of concrete compressive strength, ratio of cross-section area to loaded area and reinforcement ratio on bearing capacity. Based on analised results of previous ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/