Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Maślak, Mariusz; Siudut, Janusz

Pozostający czas zdatności skorodowanego pasa płaszcza stalowego naziemnego zbiornika paliwowego ‒ wybrane metody oceny

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Remaining service time estimated for the corroded shell of above-ground steel fuel tank – selected approaches to the assessment
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 77, Nr 5-6
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 211-218
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 217-218
Bibliografia (liczba pozycji) 27
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol. s. [192], streszcz. ang. s. 194
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Pozostający czas zdatności skorodowanego pasa płaszcza stalowego naziemnego zbiornika paliwowego ‒ wybrane metody oceny / Mariusz Maślak, Janusz Siudut // Inżynieria i Budownictwo. – 2021, R. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe czas zdatności, konstrukcje, korozja, zbiornik
Abstrakt
Przedstawiono różne sposoby wyznaczania pozostającego czasu zdatności skorodowanego, użytkowanego naziemnego zbiornika stalowego wykorzystywanego do magazynowania paliw płynnych. Poszukiwany czas, ... więcej

Various methods are shown in detail to determine the remaining service time for the corroded, above-ground steel tank being in-service, used to store the liquid fuels. The sought value of such the time, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/