Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47523)
    Książki (7498)
    Artykuły i czasopisma (21790)
    Materiały konferencyjne (22577)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Żelasko, Dariusz; Książek, Wojciech; Pławiak, Paweł

Transmission quality classification with use of fusion of neural network and genetic algorithm in Pay&Require multi-agent managed network

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sensors
Numeracja Vol. 21, Iss. 12, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 4090
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-14
Bibliografia (liczba pozycji) 62
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1424-8220
Uwagi Special Issue: Intelligent Wireless Networks
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/s21124090
Opis bibliograficzny
Transmission quality classification with use of fusion of neural network and genetic algorithm in Pay&Require multi-agent managed network / Dariusz Żelasko, Wojciech Książek, Paweł Pławiak // Sensors ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe multi-agent managed network, Pay&Require, QoS, wireless networks, machine learning, neural networks
Abstrakt
Modern computer systems practically cannot function without a computer network. New concepts of data transmission are emerging, e.g., programmable networks. However, the development of computer networks ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.576
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja
informatyka techniczna i telekomunikacja
informatyka techniczna i telekomunikacja
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/