Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hager, Izabela; Sitarz, Mateusz; Mróz, Katarzyna

Fly-ash based geopolymer mortar for high-temperature application – effect of slag addition

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Cleaner Production
Numeracja Vol. 316
Data wydania 2021
Data udostępnienia on-line 2021-07-12
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-10]
Liczba stron 10
Oznaczenia ref./art. 128168
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 9-10
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0959-6526
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jclepro.2021.128168
Opis bibliograficzny
Fly-ash based geopolymer mortar for high-temperature application – effect of slag addition / Izabela Hager, Mateusz Sitarz, Katarzyna Mróz // Journal of Cleaner Production [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geopolymer mortar, fly ash, high temperature, mechanical properties, ground granulated blast furnace slag, thermal barrier
Abstrakt
Geopolymers are used as a Portland cement alternative in some applications. The motivation for using geopolymers is their capacity of the by-products and waste incorporation, contributing to a cleaner ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 9.297
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/