Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47523)
    Książki (7498)
    Artykuły i czasopisma (21790)
    Materiały konferencyjne (22577)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bednarski, Łukasz; Sieńko, Rafał; Kanty, Piotr; Howiacki, Tomasz

New hydraulic sensor for distributed and automated displacement measurements with temperature compensation system

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sensors
Numeracja Vol. 21, Iss. 14, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-20]
Liczba stron 20
Oznaczenia ref./art. 4678
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 20
Bibliografia (liczba pozycji) 30
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1424-8220
Uwagi Special Issue: Sensors and Measurements in Geotechnical Engineering
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/s21144678
Opis bibliograficzny
New hydraulic sensor for distributed and automated displacement measurements with temperature compensation system / Łukasz Bednarski, Rafał Sieńko, Piotr Kanty, Tomasz Howiacki // Sensors [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydraulic sensor, displacements, settlements, measurements, temperature, thermal compensation, embankment, laboratory, distributed sensing, DFOS
Abstrakt
Structural health monitoring (SHM) is a challenging task, especially in the context of ground and geotechnical structures. They are characterized by a set of random mechanical parameters, depending on ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.576
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This research was funded by National Centre for Research and Development within the framework of Intelligent Development Operational Program 2014–2020, grant number POIR. 01.01.01-00-0759/16.
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/