Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ostrowski, Krzysztof Adam; Furtak, Kazimierz

The influence of concrete surface preparation on the effectiveness of reinforcement using carbon fibre-reinforced polymer in high-performance, self-compacting, fibre-reinforced concrete

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Composite Structures
Numeracja Vol. 276
Data wydania 2021
Data udostępnienia on-line 2021-08-08
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-12]
Liczba stron 12
Oznaczenia ref./art. 114522
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12
Bibliografia (liczba pozycji) 49
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0263-8223
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.compstruct.2021.114522
Opis bibliograficzny
The influence of concrete surface preparation on the effectiveness of reinforcement using carbon fibre-reinforced polymer in high-performance, self-compacting, fibre-reinforced concrete / Krzysztof Adam ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe CFRP, concrete substrate, morphology of concrete surface, stress-strain characteristic, adhesion, high-performance self-compacting fibre-reinforced concrete
Abstrakt
When understanding the influence of concrete surface preparation on the effectiveness of CFRP reinforcement, the load capacity of high-performance, self-compacting, fibre-reinforced concrete (HPSCFRC) ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.407
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP the Polish National Agency for Academic Exchange no.: PPN/IWA/2019/1/00155/U/00001 (Iwanowska programme)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/