Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piękosz, Artur

Stone Duality for Kolmogorov locally small spaces

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Symmetry
Numeracja Vol. 13, Iss. 10, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-17]
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 1791
Bibliografia (na str.) 17
Bibliografia (liczba pozycji) 32
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2073-8994
Uwagi Special Issue: Recent Advance in Pure and Applied Mathematics
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/sym13101791
Opis bibliograficzny
Stone Duality for Kolmogorov locally small spaces / Artur Piękosz // Symmetry [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 13, Iss. 10, Spec. Iss., 17 s. – Tryb dostępu: https://www.mdpi.com/2073-8994/13/10/1791. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [230000] Matematyka
Słowa kluczowe Stone Duality, spectral space, distributive lattice, locally small space, equivalence of categories, spectralification
Abstrakt
In this paper, we prove new versions of Stone Duality. The main version is the following: the category of Kolmogorov locally small spaces and bounded continuous mappings is equivalent to the category of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 2.713
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina matematyka
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/