Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Grąz, Katarzyna; Generowicz, Agnieszka; Kwaśny, Justyna

Mikroplastik w kompostach przydomowych, jako bariera rozwoju GOZ

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Microplastics in household composts as a barrier to GOZ development
Forma publikacji abstrakt
Tytuł źródła II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Infrastruktura Krytyczna Miast" : Bezpieczeństwo Funkcjonowania Infrastruktury Komunalnej, 6-8 października 2021 r., Rytro : książka streszczeń
2nd International Scientific Conference "Critical Infrastructure of Cities" : Safety of Municipal Infrastructure Functioning : book of abstracts
Redaktor źródła Wysowska, Ewa
Miejsce wydania Nowy Sącz
Wydawca Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Zakres stron 16-17
ISBN 978-83-962603-0-7
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Tyt. źródła wg okł. i s. tyt.
Nazwa wyd. wg org. konf.
Nazwa konferencji II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Infrastruktura Krytyczna Miast": Bezpieczeństwo Funkcjonowania Infrastruktury Komunalnej
2nd International Scientific and Technical Conference "Critical Infrastructure of Cities": Safety of Municipal Infrastructure Functioning
Miejsce konferencji Rytro
Data konferencji 6-8.10.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Mikroplastik w kompostach przydomowych, jako bariera rozwoju GOZ = Microplastics in household composts as a barrier to GOZ development [Abstr.] / Katarzyna Grąz, Agnieszka Generowicz, Justyna Kwaśny ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe odpady komunalne, mikroplastiki, GOZ, kompostowanie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/