Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chmielewska, Monika; Generowicz, Agnieszka

Możliwości oceny ryzyka ekologiczno-społecznego w technologiach gospodarki odpadami komunalnymi

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Possibilities of assessment of environmental and social risk in municipal waste management technologies
Forma publikacji abstrakt
Tytuł źródła II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Infrastruktura Krytyczna Miast" : Bezpieczeństwo Funkcjonowania Infrastruktury Komunalnej, 6-8 października 2021 r., Rytro : książka streszczeń
2nd International Scientific Conference "Critical Infrastructure of Cities" : Safety of Municipal Infrastructure Functioning : book of abstracts
Redaktor źródła Wysowska, Ewa
Miejsce wydania Nowy Sącz
Wydawca Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Zakres stron 18
ISBN 978-83-962603-0-7
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Tyt. źródła wg okł. i s. tyt.
Nazwa wyd. wg org. konf.
Nazwa konferencji II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Infrastruktura Krytyczna Miast": Bezpieczeństwo Funkcjonowania Infrastruktury Komunalnej
2nd International Scientific and Technical Conference "Critical Infrastructure of Cities": Safety of Municipal Infrastructure Functioning
Miejsce konferencji Rytro
Data konferencji 6-8.10.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Możliwości oceny ryzyka ekologiczno-społecznego w technologiach gospodarki odpadami komunalnymi = Possibilities of assessment of environmental and social risk in municipal waste management technologies ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ryzyko ekologiczne, odpady komunalne

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/