Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dorosz, Aneta; Generowicz, Agnieszka; Kultys, Henryk

Nowe cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych jako wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy New targets for the recycling of municipal waste as indicators for monitoring the circular economy (goz) in communal municipal waste management systems
Forma publikacji abstrakt
Tytuł źródła II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Infrastruktura Krytyczna Miast" : Bezpieczeństwo Funkcjonowania Infrastruktury Komunalnej, 6-8 października 2021 r., Rytro : książka streszczeń
2nd International Scientific Conference "Critical Infrastructure of Cities" : Safety of Municipal Infrastructure Functioning : book of abstracts
Redaktor źródła Wysowska, Ewa
Miejsce wydania Nowy Sącz
Wydawca Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Zakres stron 19
ISBN 978-83-962603-0-7
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Tyt. źródła wg okł. i s. tyt.
Nazwa wyd. wg org. konf.
Nazwa konferencji II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Infrastruktura Krytyczna Miast": Bezpieczeństwo Funkcjonowania Infrastruktury Komunalnej
2nd International Scientific and Technical Conference "Critical Infrastructure of Cities": Safety of Municipal Infrastructure Functioning
Miejsce konferencji Rytro
Data konferencji 6-8.10.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Nowe cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych jako wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi = New targets for the recycling ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe recykling, odzysk, odpady komunalne, poziom recykling

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/