Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tomala, Agnieszka Maria; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; López, Cristina Domínguez; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena

Biokompozyty polimerowoceramiczne na bazie PVP, hydroksyapatytu oraz histydyny

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji streszczenie posteru
Tytuł źródła III Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY2021 "Koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach" : książka abstraktów
Redaktor źródła Wekwejt, Marcin
Współtwórca źródła Politechnika Gdańska [org.]
Miejsce wydania Gdańsk
Wydawca Politechnika Gdańska
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika USB
Zakres stron 83
Oznaczenia ref./art. e-poster 34
ISBN 978-83-961981-0-5
Nazwa konferencji III Ogólnopolska Konferencja IMPLANTY 2021
Miejsce konferencji Gdańsk (konferencja online)
Data konferencji 18.06.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Biokompozyty polimerowoceramiczne na bazie PVP, hydroksyapatytu oraz histydyny [Poster] / Anieszka Maria Tomala, Agnieszka Sobczak-Kupiec, Cristina Domínguez López, Anna Drabczyk, Bożena Tyliszczak ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe poliwinylopirolidon, hydrożele, kompozyty, pęcznienie, inkubacja, badania wytrzymałościowe
Abstrakt
Biokompozyty polimerowe wzmacniane fazą ceramiczną są biostabline oraz cieszą się dużą popularnością w medycynie regeneracyjnej kości i stawów. Fazy modyfikujące na bazie hydroksyapatytu (HAp) ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/