Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49857)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22838)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1266)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rachwalik, Rafał

Absoluty. Otrzymywanie, właściwości i zastosowania

typ: książka

 

Współtwórca Sikora, Elżbieta [red. nauk.]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK

Wydawnictwo według MEiN Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Liczba stron 184
Oznaczenie ilustracji mapy, rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 164-182
Bibliografia (liczba pozycji) 311
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-66531-96-3 (online)
978-83-66531-83-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Absoluty. Otrzymywanie, właściwości i zastosowania [Dokument elektroniczny] / Rafał Rachwalik. – Kraków : Wydaw. PK, 2021. – 184 s. : mapy, rys., schem., tab., wykr. – Bibliogr. 311 poz., Streszcz., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe absoluty, ekstrakcja, związki zapachowe
Abstrakt
W niniejszej monografii zaprezentowano laboratoryjne i przemysłowe metody otrzymywania, zastosowania oraz krótką charakterystykę wybranych absolutów. Z wyjątkiem jednego wszystkie przedstawione są ... więcej

This monograph presents laboratory and industrial methods of preparation, application and short characteristics of selected absolutes. With the exception of one, all presented are derived from plant raw ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia) 80
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/