Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Grünhäuser Soares, Erick ; Castro-Gomes, João ; Sitarz, Mateusz; Zdeb, Tomasz; Hager, Izabela

The immobilisation of heavy metals from sewage sludge ash in CO2-cured mortars

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sustainability
Numeracja Vol. 13, Iss. 22, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 12893
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 11-13
Bibliografia (liczba pozycji) 45
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2071-1050
Uwagi Special Issue: Environmental Management in Materials Science and Engineering for Sustainability
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/su132212893
Opis bibliograficzny
The immobilisation of heavy metals from sewage sludge ash in CO2-cured mortars / Erick Grünhäuser Soares, João Castro-Gomes, Mateusz Sitarz, Tomasz Zdeb, Izabela Hager // Sustainability [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe CO2-cured mortar, CO2 adsorption, heavy metal immobilisation, leaching, sewage sludge ash, electric arc furnace slag, carbonated reactive magnesia cement, Portland cement
Abstrakt
Sewage treatment processes are a serious environmental threat due to the difficulties involved in its waste management and disposal. Therefore, one developing trend in sewage sludge processing is its thermal ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.251
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/