Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47886)
    Książki (7418)
    Artykuły i czasopisma (22011)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cygankiewicz, Ingeborga; Łaś, Jan

Tendencies in settlement planning in light of the idea of 'a village in a park space' in the Ogrodzieniec municipality

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Tendencje w kształtowaniu osadnictwa w świetle idei "wsi w krajobrazie parkowym" na terenach gminy Ogrodzieniec
Seria/Czasopismo Space & Form = Przestrzeń i Forma
Numeracja No 48
Data wydania 2021
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 129-148
Oznaczenie ilustracji fot., plany, rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 147-148
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2391-7725
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.21005/pif.2021.48.C-03
Opis bibliograficzny
Tendencies in settlement planning in light of the idea of 'a village in a park space' in the Ogrodzieniec municipality = Tendencje w kształtowaniu osadnictwa w świetle idei "wsi w krajobrazie parkowym" ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe park space, rural areas, sanation of rural areas

krajobraz parkowy, obszary wiejskie, sanacja wsi
Abstrakt
This paper discusses the planning and spatial transformation of the municipality of Ogrodzieniec in the context of the idea of ‘a village in a park space’. The rural area of the Ogrodzieniec municipality ... więcej

W artykule podjęto rozważania nad planistyczno-przestrzennymi przekształceniami gminy Ogrdzieniec w kontekście idei „wsi w krajobrazie parkowym”. Tereny wiejskie gminy Ogrodzieniec w przeciągu ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/