Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej

Kompozyty cementowe modyfikowane węglem aktywnym

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Cement composites modified with activated carbon
Seria/Czasopismo Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Numeracja Nr 11 (591)
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 3-6
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 6
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2449-951X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/33.2021.11.01
Opis bibliograficzny
Kompozyty cementowe modyfikowane węglem aktywnym = Cement composites modified with activated carbon / Małgorzata Lenart, Maciej Gruszczyński // Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zanieczyszczenie powietrza, tlenki azotu NOx, węgiel aktywny, kompozyty cementowe

air pollution, nitrogen oxides, NOx, activated carbon, cement composites
Abstrakt
Współczesny rozwój cywilizacyjny ma negatywny wpływ na otaczające nas środowisko. Jest to szczególnie zauważalne na terenach zurbanizowanych, gdzie występuje intensywne zanieczyszczenie nie tylko ... więcej

Contemporary civilization development has a negative impact on the surrounding environment. It is especially noticeable in urbanized areas where there is intense pollution not only of soil and water, but ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/