Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuc, Sabina; Mika, Paweł; Wesołowski, Łukasz

Granty Erasmus+ – euroedukacja i eurointegracja – filarem bezpieczeństwa energetycznego na wspólnym rynku energii UE

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Erasmus+ Grants – Euroeducation and Eurointegration – a pillar of energy safety in the common EU energy market
Forma publikacji abstrakt
Tytuł źródła Księga abstraktów VI Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju", Rzeszów, 13-14 września 2021 r.
Redaktor źródła Jacyszyn, Jakub; Chyła, Tomasz; Prugar, Jakub; Bednarska, Paulina
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 27
ISBN 978-83-958517-1-1
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Nazwa konferencji VI Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju"
Miejsce konferencji Rzeszów
Data konferencji 13-14.09.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Granty Erasmus+ – euroedukacja i eurointegracja – filarem bezpieczeństwa energetycznego na wspólnym rynku energii UE = Erasmus+ Grants – Euroeducation and Eurointegration – a pillar of energy ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe architektura zrównoważona, edukacja architektoniczna

sustainable architecture, architectural education
Abstrakt
Energochłonność i emisja gazów cieplarnianych jest w znaczącym stopniu spowodowana przez sektor budowlany. Eurointegracja i euroedukacja na polu inżynierii jest kluczowym czynnikiem w polityce energetycznej ... więcej

The energy intensity and greenhouse gas emissions are largely caused by the construction sector. Eurointegration and Euroeducation in the field of engineering is a key factor in the energy policy of Poland ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/