Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49817)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22818)
    Materiały konferencyjne (22309)
    Rozprawy doktorskie (1263)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Leśniak, Agnieszka; Markiewicz-Zahorski, Przemysław; Węglarz, Arkadiusz

Analiza wpływu rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych budynków nZEB na poziom emisji CO2

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analysis of the influence of material solutions for partitions in narrow buildings on the level of CO2 emissions
Seria/Czasopismo Przegląd Budowlany
Numeracja Nr 11-12
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 94-97
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 97
Bibliografia (liczba pozycji) 21
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0033-2038
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza wpływu rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych budynków nZEB na poziom emisji CO2 / Małgorzata Fedorczak-Cisak, Agnieszka Leśniak, Przemysław Markiewicz-Zahorski, Arkadiusz Węglarz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe przegroda zewnętrzna, budynek mieszkalny wielorodzinny, rozwiązanie materiałowe, ślad węglowy, ściana zewnętrzna, wariant technologiczny, optymalizacja materiałowa, budynek modelowy, wybór wielokryterialny, metodyka

external partition, multi-family building, material solution, carbon footprint, external wall, technological variants, material optimization, model building, multicriteria choice, methodology
Abstrakt
W artykule przedstawiono opracowaną metodykę oraz wyniki obliczenia śladu węglowego dla 9 wariantów technologicznych modelowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Dla każdego z wariantów wykonano ... więcej

The article presents the developed methodology and the results of calculating the carbon footprint for 9 technological variants of a model multi-family residential building. A detailed cost estimate was ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina architektura i urbanistyka
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/