Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47649)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21863)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ćwiklik, Michał; Pasierb, Bernadetta; Porzucek, Sławomir

Zastosowanie metody tomografii elektrooporowej jako narzędzia do oceny skuteczności procesu iniekcji – przykład z obszaru drogi krajowej nr 47

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji abstrakt
Tytuł źródła 7. WPGI 2021 : zeszyt abstraktów : [7. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, 14-17.09.2021 Bydgoszcz, on-line]
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 53-54
ISBN 978-83-66509-90-0
Uwagi Wydawca wg cop.
Nazwa konferencji 7. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce (7. WPGI 2021)
Miejsce konferencji Bydgoszcz (konferencja hybrydowa)
Data konferencji 14-17.09.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zastosowanie metody tomografii elektrooporowej jako narzędzia do oceny skuteczności procesu iniekcji – przykład z obszaru drogi krajowej nr 47 [Abstr.] / Michał Ćwiklik, Bernadetta Pasierb, Sławomir ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [271951] Geofizyka stosowana (metody pomiarów wielkości fizycznych w geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i poszukiwaniu złóż kopalin użytecznych)
[272200] Geologia strukturalna. Tektonika. Neotektonika
[275500] Geologia inżynierska
[271900] Geofizyka (litosfery)
[270000] Nauki geologiczne
Słowa kluczowe metoda tomografii elektrooporowej, strefy nieciągłości, ocena skuteczności procesu iniekcji, flisz karpacki
Abstrakt
Budowa drogi krajowej nr 47, tak zwanej "nowej zakopianki" jest jedną z większych inwestycji drogowych realizowanych w Polsce. Sama budowa jest dużym wyzwaniem zarówno dla geotechników, geologów ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP (Rozwój technik akwizycji, przetwarzania i analizy cyfrowych hydrodanych i geodanych. Zadanie: Wykorzystanie hydrodanych i geodanych w rozpoznawaniu podłoża etap II) DS/ 2021-Ś1
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/