Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
    Książki (7379)
    Artykuły i czasopisma (22211)
    Materiały konferencyjne (22476)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Furtak, Marcin; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Różańska, Beata; Bocheński, Paweł; Gintowt, Jolanta

Certyfikacja budynków energooszczędnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Certification of energy-efficient buildings
Seria/Czasopismo Przegląd Budowlany
Numeracja Nr 11-12
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 144-148
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 148
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 9.
ISSN 0033-2038
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny
Certyfikacja budynków energooszczędnych / Marcin Furtak, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Beata Różańska, Paweł Bocheński, Jolanta Gintowt // Przegląd Budowlany. – 2021, Nr 11-12, s. 144-148 : rys., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe budownictwo energooszczędne, certyfikacja budynków, Polski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, certyfikat MCBE PK

energy-efficient building, certification, multi-criteria certification, BREEAM, DGNB, PHI, WELL Building Standard, MCBE PK, Malopolska Centre for Energy-Efficient Building, Cracow University of Technology, energy certification
Abstrakt
Polityka europejska w zakresie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej bardzo mocno skupia się na sektorze budownictwa, odpowiadającego za około 40% całkowitego zużycia energii. ... więcej

European policy on energy efficiency measures focuses very strongly on the building sector, which accounts for around 40% of total energy consumption. Sustainable, energy-efficient construction is a requirement ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/